ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.


Browse extensions by category

دامنه
New Price
Transfer
Renewal
.ch
CHF 15.00
1 سال
N/A
CHF 15.00
1 سال
.com
CHF 11.00
1 سال
CHF 11.00
1 سال
CHF 11.00
1 سال
.net
CHF 10.00
1 سال
CHF 10.00
1 سال
CHF 10.00
1 سال
.org
CHF 11.50
1 سال
CHF 11.50
1 سال
CHF 11.50
1 سال
.biz
CHF 11.00
1 سال
CHF 11.00
1 سال
CHF 11.00
1 سال
.info
CHF 11.00
1 سال
CHF 11.00
1 سال
CHF 11.00
1 سال
.asia
CHF 16.00
1 سال
CHF 16.00
1 سال
CHF 16.00
1 سال
.at
CHF 16.00
1 سال
N/A
CHF 16.00
1 سال
.be
CHF 11.00
1 سال
CHF 11.00
1 سال
CHF 11.00
1 سال
.ca
CHF 13.00
1 سال
CHF 13.00
1 سال
CHF 13.00
1 سال
.cc
CHF 13.50
1 سال
CHF 13.50
1 سال
CHF 13.50
1 سال
.co
CHF 28.00
1 سال
CHF 28.00
1 سال
CHF 28.00
1 سال
.de
CHF 10.00
1 سال
CHF 8.00
1 سال
CHF 8.00
1 سال
.eu
CHF 22.00
1 سال
CHF 22.00
1 سال
CHF 22.00
1 سال
.fm
CHF 90.00
1 سال
CHF 90.00
1 سال
CHF 90.00
1 سال
.fr
CHF 19.00
1 سال
CHF 19.00
1 سال
CHF 19.00
1 سال
.im
CHF 20.00
1 سال
N/A
CHF 20.00
1 سال
.in
CHF 13.00
1 سال
CHF 13.00
1 سال
CHF 13.00
1 سال
.it
CHF 22.00
1 سال
CHF 22.00
1 سال
CHF 22.00
1 سال
.jobs
CHF 120.00
1 سال
CHF 120.00
1 سال
CHF 120.00
1 سال
.li
CHF 17.00
1 سال
N/A
CHF 17.00
1 سال
.me
CHF 23.00
1 سال
CHF 23.00
1 سال
CHF 23.00
1 سال
.mobi
CHF 17.00
1 سال
CHF 17.00
1 سال
CHF 17.00
1 سال
.name
CHF 10.00
1 سال
CHF 10.00
1 سال
CHF 10.00
1 سال
.pro
CHF 15.00
1 سال
CHF 15.00
1 سال
CHF 15.00
1 سال
.tel
CHF 13.00
1 سال
CHF 13.00
1 سال
CHF 13.00
1 سال
.tv
CHF 25.00
1 سال
CHF 25.00
1 سال
CHF 25.00
1 سال
.us
CHF 12.00
1 سال
CHF 12.00
1 سال
CHF 12.00
1 سال
.ws
CHF 17.00
1 سال
CHF 17.00
1 سال
CHF 17.00
1 سال
.xxx
CHF 90.00
1 سال
CHF 90.00
1 سال
CHF 90.00
1 سال
.business
CHF 25.00
1 سال
CHF 25.00
1 سال
CHF 25.00
1 سال
.site
CHF 35.00
1 سال
CHF 35.00
1 سال
CHF 35.00
1 سال

Please choose a category from above.

افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

پکیج ها را بررسی کن

دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد!*

انتقال یک دامنه

* Excludes certain TLDs and recently renewed domains